Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес көмек көрсету, кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлеміне кірмеген болса, ақылы түрде жүзеге асады.
Ақылы көмек келесі шарттарда көрсетіледі:
- пациенттердің бастамасы бойынша, оның ішінде бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету және денсаулық сақтау ұйымдары мамандарының жолдамасынсыз диагностикалық және емдеу қызметтерін көрсеткенде;
- емдік формулярларға енгізілмеген дәрі дәрмектермен емдегенде;
- тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі тізіміне кірмеген медициналық зерттеулерді жүргізгенде;
- жұмысқа орналасу және оқуға түсу үшін азаматтарды медициналық тексеруде;
- ұйымдармен келісім-шарт арқылы медициналық көмек көрсету, оның ішінде ерікті сақтандыру.

Астана қаласы әкімдігінің "ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес орталығы"
МКҚК бойынша ақылы негізде медициналық қызмет көрсетуге
2015 жылға  арналған баға прейскуранты  
 
 

Қызметтердің атауы 

Орындалу мерзімі                  (күндер)

Бағасы  тенгемен

р/с

1

АИТВ инфекциясын зертханалық диагностикалау (скрининг)

1.1

АИТВ1,2-ге АТ ИФА әдісімен қанды зерттеу 

       1 күн

                  980

2

 "В","С" вирустық гепатиттерін зертханалық диагностикалау  (скрининг)

2.1

 " В "гепатитін жоғары қарсы гендерге  ИФА әдісімен қанды зерттеу (НВsAg )

         1 күн

                     765

2.2

 С" гепатитіне (anti-HCV) қарсы денелерді   ИФА әдісімен қанды зерттеу 

           1 күн

                  1190

3

"В" вирустық  гепатитін толық  диагностикалау 

3.1

"B" вирустық гепатитін (a-HВcor IgМ) өзекті қарсы генге М санатындағы қарсы денеге  ИФА әдісімен қанды зерттеу 

         1 күн

                  845

3.2

"В" вирустық гепатитін өзекті қарсы генге суммарлық қарсы денеге (а-НВсог total) ИФА әдісімен қанды зерттеу 

           1 күн 

                 845

3.3

 В (HBeAg) вирустық гепатитін НBе -қарсы генге  ИФА әдісімен қанды зерттеу 

           1 күн

                885

3.4

 В вирустық гепатитін (a-Hbe lgG)НВе қарсы денеге  ИФА әдісімен қанды зерттеу 

            1 күн

               875

3.5

 В (a-HBs) вирустық гепатитін НВsAg қарсы денеге  ИФА әдісімен қанды зерттеу 

          1 күн

                 875

3.6

"D"вирустық гепатитін (a-HDV total)қарсы денеге  ИФА әдісімен қанды зерттеу 

             1 күн

               875

4

Сифилисті зертханалық диагностикалау 

4.1

 ИФА әдісімен сифилиске суммарлық қарсы денелерді анықтау  

          1 күн

                 955

5

Қанды биохимиялық зерттеу

5.1

 Қандағы Лактатдегидрогиназаның   (ЛДГ) белсендігін анықтау

          1 күн

                545

5.2

Биологиялық сұйықтықтағы Глюкозаның (қан қанты) қоюлығын анықтау

          1 күн

                535

5.3

Қандағы жалпы ақуыздың қоюлығын анықтау 

            1 күн

               510

5.4

Биологиялық сұйықтықтағы несепнәрдің қоюлығын анықтау 

           1 күн

               535

5.5

Қандағы жалпы Холестериннің қоюлығын анықтау 

          1 күн

               535

5.6

 Қандағы (y -ГГТП) Гаммаглутамилтранспептидазаның белсенділігін анықтау 

            1 күн

              565

5.7

Қандағы сілтілі фосфатазаның белсенділігін анықтау 

           1 күн

               525

5.8

Қандағы және зәрдегі креатининнің қоюлығын анықтау  

             1 күн

               510

5.9

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

            1 күн

              545

5.10

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

             1 күн

             545

5.11

Билирубин 

             1 күн      

              535

5.12

Жалпы билирубин 

           1 күн

               510

6

Автоматты анализаторда жалпы  талдаулар 

6.1.

Жалпы қан талдауы  (6  параметр бойынша: гемоглобин, эритроциттер, лейкоцитарлы формула, түрлі-түсті көрсеткіш, эритроциттердің тұну жылдамдығы, тромбоциттер)

              1 күн

                 605

6.2.

Несепнәрдің жалдпы талдауы 

 

                340

6.3.

Тазалық дәрежесіне жағынды алу (қынаптан қырынды алу)

           1 күн

                 505

6.4.

 Несеп жолдарын микроскопиялық зерттеу

            1 күн

                 505

7

АИТВ-ны емдеу тиімділігінің зертханалық көрсеткіштері 

7.1

Шын мәніндегі уақыт тәртібінде ПЦР әдісімен плазмадағы АИТВ 1 вирусы көшірмелерінің санын анықтау (вирустық жүктілік)

          1 күн

              27630

7.2

Цитометрия әдісімен плазмадағы Т-лимфоциттердің  СД4 жасушаларын анықтау 

          2 күн

             6150

8.

Қан алу 

         қызмет

            540

9.

Резидент еместерге психо-әлеуметтік консультация өткізу  (10 мин)

      15 мин

              510

10.

Оқыту семинарлары

   

10.1

2015 жылға арналған жоғары және орта кәсіби білімі бар қызметкерлер үшін АИТВ/ЖИТС-пен күресу әлеуетін арттыру мақсатында  медициналық қоғамды оқыту және көмектесу  (3 күндік, 12 сағат)

        қызмет

            20 000